Skip to Main Content

Yijing Wang

  • Assistant Professor
    Communication and The Arts
Yijing          Wang

Phone: 814-871-+1 8148715333
Office: CCA 312

Contact Yijing Wang